Advokátní kancelář Brno

Advokátní kancelář - Mgr. Florianová Iva

"De minimis
non curat lex"

 

 

Poskytuji právní služby po celé České republice, a to v níže uvedených oblastech práva.

Advokátní kancelář Mgr. Ivy Florianové se specializuje na komplexní právní služby v těchto oblastech práva: obchodníobčanské, rodinnépracovní a trestní právo.

Poskytuji právní služby soukromým osobám, podnikatelům, podnikům a institucím, a to ve všech běžných oblastech práva :

- soukromé osoby zastupuji ve všech věcech, které život přináší

- dále poskytuji advokátní služby ve věcech trestních, a to jak osobě podezřelé/obviněné/obžalované/odsouzené, tak i poškozeným osobám

- podnikatelům, podnikům a institucím - veškeré právní služby související s jejich činností

Advokátní kancelář je specializována na problematiku směnek, náhradu škody, právo společností (zakládání, změny či zrušení obchodní společnosti) a právo nemovitostí (blíže viz sekce shora "Nemovitosti"), které zahrnuje veškerý právní servis při převodech nemovitostí včetně advokátní úschovy peněz a listin, nájemní a bytové právo, a na právní pomoc při rozvodu od A do Z (blíže viz sekce shora "Rozvod"). Advokátní kancelář zajišťuje komplexní právní servis při převodech nemovitostí realitním kancelářím, bytovým družstvům a zpracovává připomínky ke smlouvám z pohledu obou smluvních stran. Rozsah poskytovaného právního servisu v jednotlivých oborem práva najdete v sekci Právní služby.

                                                                                                           Mgr. Iva Florianová

 

Kontakt

Advokátní kancelář Brno:
Zahradnická 6, 603 00 Brno

Advokátní kancelář
Slavkov u Brna:

ČS Armády 305,
684 01 Slavkov u Brna

mobil: (+420) 775 128 527

e-mail:
advokatka@iflorianova-ak.com

ID datové schránky: qx2hpp4

zobrazit kontakty

Právní služby

Obchodní právo

Odvětví soukromého práva, které upravuje majetkoprávní postavení podnikatelů a vztahy vznikající mezi nimi v souvislosti s jejich podnikatelskou činností.

zobrazit více ...

Občanské právo

Patrně nejrozsáhlejší právní odvětví právního řádu. Původně se rozsah tohoto pojmu v podstatě kryl se soukromým právem, postupně se však z něho začaly některé oblasti vydělovat jako samostatná právní odvětví.

zobrazit více ...

Trestní právo

Odvětví veřejného práva, které určuje jaké společensky škodlivé jednání jsou trestnými činy, jaké jsou sankce za jejich spáchání a jakým způsobem stát prostřednictvím svých příslušných orgánů spáchání trestných činů a jejich pachatele zjišťuje a trestá.

zobrazit více ...